Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

 

Pirkėjo teisės, susijusios su prekių kokybės trūkumais

Atvejais, kuomet įsigyta prekė yra nekokybiška, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 str. 7 ir 10 d. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

1)         reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2)         reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3)         reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4)         vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Pirkėjas, manantis, jog Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, turi teisę kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią Pirkėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos, grąžina sumokėtą kainą (CK 6.363 str. 8 d.).

Daikto savybės atitinka sutartį, jeigu:

1)         daiktas atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį;

2)         daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami;

3)         daiktas tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią pirkėjas pranešė pardavėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria pardavėjas sutiko;

4)         daiktas atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

 

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas atsisakant sutarties

Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, t. y. grąžinti Pardavėjui prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija ar kt. Pardavėjas prekes pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos jas išsiunčiant paštu, Pirkėjui prisiimant su prekės siuntimu susijusias išlaidas ir kartu su pakuote pateikiant užpildytą prekių grąžinimo formą[KZ1] . Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Pirkėjas taip pat turi teisę per keturiolika dienų nuo daiktų perdavimo jam prašyti pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, jeigu yra tokia galimybė. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat, Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

Nuostata dėl prekės grąžinimo netaikoma šioms prekių grupėms: